Disclaimer

Ballonregister.nl is ontworpen, gebouwd, en wordt onderhouden door de webmaster, Erik Jan Doornewaard. De informatie die te vinden is op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Als grootste informatiebron is gebruik gemaakt van het openbare Nederlandse Luchtvaartuigen Register, welke bijgehouden wordt door de Divisie Luchtvaart, onderdeel van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wekelijks ontvang ik van de Divisie Luchtvaart de toevoegingen, wijzigingen en uitschrijvingen uit het register. Foto's die ik zelf maak, of ontvang van derden worden zo spoedig mogelijk geplaatst. Hierdoor is het mogelijk dat van een nieuwe ballon reeds foto's te vinden zijn op deze site, terwijl de ballon in de laatst verwerkte update niet in het register ingeschreven was, en dus als "Nog niet geregistreerd" vermeld staat.

Door het tijdelijk buiten gebruik stellen van ballons, kan het voorkomen dat er niet nieuwe ballons in de lijst "Nieuwe Ballons" staan. Het gaat hier dan om ballons die, om welke reden dan ook, uitgeschreven zijn geweest, en nu opnieuw geregistreerd zijn.

Ballonregister.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of fouten op deze site. Dit geldt eveneens voor voor schade, op welke wijze dan ook, als gevolg van bezoek aan, of gebruik van deze website.

Op alle informatie, tekst en foto's op deze website, zowel de zelf gemaakte foto's, als de foto's die aangeleverd zijn door derden, geldt copyright (©). Het is dan ook niet toegestaan gegevens of afbeeldingen over te nemen, te vermenigvuldigen, of te publiceren, voor welke doeleinden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de webmaster.

Op aanvraag kunnen wij veel van de foto's op deze site op hogere resolutie aanleveren.

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met deze voorwaarden.

De volgende personen wil ik graag bedanken. Zij hebben veel gegevens en/of foto's beschikbaar gesteld:
Erik Bosman, AirFun
Luc en Donald Buyle, www.gasballon.be
Christine Cockcroft, Lindstrand Balloons UK
Herman Dekker, www.hdekker.info
Christoff Deyaert, www.oldballooncollectors.com
Leo Ersfeld, www.schroederballon.de
Wigger Feenstra, www.wiggersballoonpage.nl
Piet de Geus
Peter van Harten, www.vanhartenballonvaarten.nl
Jan en Johan Hetebrij, www.airfoto.tk
Johan de Jong, www.hotairballooning.nl
Mel Kirby
Niels Kon, www.nielskon.nl
Ger van Leent, www.adballon.nl
Hein Schloesser
Kees Spaamer
Michael Suchý, www.kubicekballoons.cz
Patrick de Swart
Marijke de Swart
Jan Vermeulen

Omdat er enorm veel mensen zijn die geholpen hebben deze site te completeren, zou het veel te ver voeren om iedereen te noemen. Staat uw naam niet vermeld in de lijst, de dankbaarheid is er niet minder om!